HOME

ul. Sienkiewicza 54, Siedlce
(25) 644-13-83

full-1full-2full-3full-4full-5

IMPLANTOLOGIA

 
IMPLANTY

Implant – stanowi element zastępujący naturalny korzeń zęba. Głównym pierwiastkiem z którego jest wykonany stanowi tytan (materiał całkowicie kompatybilny z tkankami organizmu). Stanowi on wytrzymałą konstrukcję i jest znakomitym filarem dla uzupełnienia protetycznego.
Pozwala na odtworzenie braku pojedynczego lub kilku zębów.
Jest znakomitym rozwiązaniem dla Pacjentów użytkujących protezy całkowite (brak wszystkich zębów). Już 2 implanty w żuchwie a 4 w szczęce zapewniają doskonałą stabilizację protez ruchomych.
Jest propozycją dla Pacjentów, którzy chcą uzupełnić brak bez konieczności szlifowania zębów przyległych do luki.

Jest to rozwiązanie w pełni estetyczne i zapewniające doskonałe przenoszenie sił żucia.Przygotowanie – poprzedzone jest zawsze wywiadem lekarskim a następnie badaniem klinicznym. Niezbędna przy tego rodzaju zabiegach staje się ocena jakości i  grubości kości, która stanowi podłoże dla wszczepu implantologicznego. Oceny wyżej wymienionych parametrów dokonuje lekarz na podstawie zdjęcia pantomograficznego i tomografii komputerowej.W naszej przychodni leczenie implantologiczne przeprowadzamy w systemie -jedno lub dwuetapowym.
I ETAP-wszczepienie implantu do kości, po którym następuje okres integracji implantu z kością (od 3  do  6 m-cy).
II ETAP- osadzenie korony, mostu protetycznego lub protezy na implantach.      

Niedostateczna ilość własnej kości nie wyklucza leczenia implantologicznego. W naszej placówce prowadzimy odbudowę tkanki kostnej z wykorzystaniem techniki PRF – z użyciem membran autogennych.

Ze względu na złożoność procesu implantologicznego każdy problem leczniczy rozważany jest indywidualnie a plan leczenia dostosowywany do potrzeb i możliwości pacjenta.


Zabiegi implantologiczne w naszej przychodni wykonuje – specjalista implantolog dr Piotr Kaczmarek:
- wykładowca A.R.O.M. (Association de Recherche en Odontologie et chirurgie Maxillofaciale).
- wykładowca A.F.P.A.D. ( Association Francaise pour le Perfectionnement en Anesthesie Dentaire ).
- wykładowca instytutu A.I.I.O. ( Academie Internationale pour I’Implantologie Orale ) Paryż.


© 2017 NZOZ Centrum Stomatologiczne - przychodnia w Siedlcach  •  All rights reserved.  •   osób online: 15